Uudised – märts 2019

Uudne võimalus tuberkuloosiravimite manustamiseks

USA ja India uurijate koostöös läbis edukalt prekliinilised katsetused seade, mis makku paigutatuna väljastab vastavalt seadistusele ettenähtud ajal kindla koguse tuberkuloosiravimeid. Inglise keeles on seadme nimetus gastric resident drug delivery system. Seadmesse oli laetud tuberkuloosiravimeid ühe kuu pikkuseks raviks ja katsetused viidi läbi sigadel.

Autorite hinnangul on tuberkuloosi ravis probleemiks adekvaatne ravisoostumus, kuna ravimeid tuleb võtta suurtes kogustes ja pikka aega. Uus seade lihtsustaks patsiendile ravimite manustamist ja tagaks parema soostumise raviga.

Refereeritud

Verma M, Vishwanath K, Eweje F et al. A gastric resident drug delivery system for prolonged gram-level dosing of tuberculosis treatment. Science Translation Medicine 2019;483:eaau6267.