Uudised – aprill 2019

Uued antikoagulandid (faktor Xa inhibiitorid) venoosse trombemboolia raviks vähihaigetel

Venoosne trombemboolia (süvaveeni tromboos, kopsuarteri trombemboolia) on potentsiaalselt eluohtlik seisund ja vähihaigete sageduselt teine surmapõhjus. Venoosne trombemboolia (VTE) esineb vähihaigetel kaks korda sagedamini tavapopulatsiooniga võrreldes (1).

Aastakümneid on venoosse trombemboolia tüsistuste ja retsidiivide raviks kasutatud antikoagulante, efektiivseimaks on osutunud madalamolekulaarne hepariin (daltepariin) manustatuna veenisiseselt kuni 6 kuu vältel.

Viimastel aastatel on kliinilisse kasutusse jõudnud uued suu kaudu manustatavad antikoagulandid – selektiivsed faktor Xa inhibiitorid. Neid kasutatakse edukalt trombootiliste tüsistuste ennetuseks kodade virvendusarütmiaga haigetel. Vähe on uuritud nende tõhusust VTE raviks vähihaigetel võrreldes madalamolekulaarse hepariiniga.

Üheks esimeseks sellealaseks uuringuks oli nn Hokusai VTE uuring, mille tulemused avaldati 2018. aastal (2). Uuringus võrreldi edoksabaani tõhusust VTE ennetuses ja ravis daltepariiniga võrreldes 1046 vähipatsiendil, kes said keemiaravi. VTE retsidiive esines 7,9%-l edoksabaaniga ravitud ja 11,3%-l daltepariiniga ravitud haigetest. Samas registreeriti tõsiseid hemorraagilisi tüsistusi 6,9-%-l edoksbaaniga ja 4%-l daltepariiniga ravitutest. Verejookse täheldati sagedamini seedetrakti vähiga patsientidel.

Teises, 2018. a avaldatud Select-uuringus võrreldi rivaroksabaani ja daltepariini mõjusust VTE ravis vähihaigetel (3). Raviskeemi kohaselt manustati daltepariini veenisiselt 200 ühikut kilogrammi kohta ühe kuu vältel seejärel daltepariini 150 ühikut/kg 2–4 kuu vältel. Rivaroksabaanigrupi patsiendid said ravimit doosis 15 mg 2 korral päevas 3 nädala vältel, seejärel 20 mg päevas kuni 6 kuu vältel. Mõlemasse gruppi randomiseeriti 203 patsienti, 58%-l juhtudest oli tegu vähi metastaseerumisega. VTE retsidiive esines 6 kuu jooksul daltepariinigrupis 11%-l ja hemorraagilisi tüsistusi 4%-l patsientidest. Rivaroksabaanigrupis oli vastavalt retsidiive 4%-l ja hemorraagiaid 13%-l patsientidest. Autorid järeldasid, et rivaroksabaan on arvestatav alternatiiv daltepariinile VTE ravis vähihaigetel, ehkki rivaroksabaaniga ravitutel oli mõnevõrra suurem hemorraagiliste tüsistuste risk.

Hiljuti ajakirjas Duodecim avaldatud artiklis eeldatakse, et uued antikoagulandid võiksid olla laialdasemalt kasutusel vähihaigetel VTE raviks (4). Kuna neid ravimeid manustatakse suu kaudu, on need haigetele palju mugavamad kasutada kui veenisiseselt manustatavaid ravimeid ja esialgsete uuringute valguses on need VTE ravis samaväärsed daltepariiniga. Kindlasti on veel vaja täiendavaid uuringuid suurema hulga vaatlusalustega, et täpsustada uute antikoagulantide näidustusi ja võimalikke kõrvaltoimeid. Arvestada tuleb, et faktor Xa inhibiitorid on vastunäidustatud raske neerukahjustuse korral.

Refereeritud

  1. Khorana AA, Francis CW, Culakova E, Kuderer NM, Lyman GH. Thromboembolism is a leading cause of death in cancer patients receiving outpatient chemotherapy. J Thromb Haemost 2007;5:632–4.
  2. Raskob GE, van Es N, Verhamme P et al. Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism. NEJM 2018;378:615–24.
  3. Young AM, Marshall A, Thirlwall J et al. Comparison of an oral factor Xa inhibitor with low molecular weight heparin in patients with cancer with venous thromboembolism: results of a randomized trial (SELECT-D). J Clin Oncol 2018;36:2017–23.
  4. Mustajoki S. Muuttuuko syöpäpotilaan laskimotukoksen hoito? Duodecim 2019;135:617–8.