Uudised – detsember 2019

Uuring kinnitab, et antibiootikume ordineeritakse sageli otstarbetult

Tänapäeval on üheks tõsiseks probleemiks mikroobide antibiootikumiresistentsus. USA andmeil on seal aastas 2,8 miljonit antibiootikumiresistentsete mikroobide poolt põhjustatud infektsioonijuhtu ja neist 35 000 juhtu lõpevad surmaga. Mikroobide ravimiresistentsuse üheks põhjuseks on ebaotstarbekas antibiootikumide kasutamine.

Aastal 2015 kirjutati USA-s 990,8 miljoni ambulatoorse visiidi ajal 130,5 miljonit antibiootikumiretsepti – 13,2% kõigist väljakirjutatud retseptidest. USA Oregoni ülikooli teadlased uurisid kõiki ambulatoorseid visiite esindava 28 332 patsiendist koosneva valimi põhjal antibiootikumide ordineerimise otstarbekust. Otsustades diagnoosikoodi ja kokkulepitud ravijuhiste põhjal, hinnati antibiootikumide ordineerimist otstarbekaks, ebaotstarbekas või antibiootikumi määramise indikatsioon ravidokumendis mittemääratletuks.

Andmete analüüsil hinnati 57%-l juhtudest antibiootikumi ordineerimist otstarbekaks, 25%-l ebaotstarbekaks ja 18%-l juhtudest ei olnud määratletud antibiootikumi ordineerimise indikatsioon. Ilmnes ka, et indikatsiooni mittemääratletud juhtudel kirjutati antibiootikumiretsepte sagedamini vähemalt üht kroonilist haigust põdevatele meestele pikemalt kestnud visiitide ajal ja mitte-esmatasandi arstide poolt. Kõige sagedamini kirjutati halvasti dokumenteeritud juhtudel uriiniteede infektsiooni korral kasutatavaid ravimeid.

Refereeritud

Ray MJ, Tallman GB, Bearden DT, Elman MR, McGregor JC. Antibiotic prescribing without documented indication in ambulatory care clinics: national cross sectional study BMJ 2019;367:I6461.