Uudised – oktoober 2020

Vähemalt kolme aasta möödumisel suitsetamisest loobumisest väheneb suitsetamisega seotud dementsuse risk

Dementsus on seoses elanikkonna keskmise eluea tõusuga kujunemas tõsiseks koormuseks ühiskonnale kogu maailmas. Hinnanguliselt kasvab dementsete isikute arv maailmas igal aastal ligi 10 miljoni võrra. Seepärast on oluline välja selgitada välditavaid dementsuse riskitegureid ja neid sobivalt mõjutada.

Jaapani uurijad jälgisid prospektiivses uuringus 12 489 üle 65aastast isikut 5,7 aasta jooksul. Uuringusse kaasamisel täitsid vaatlusalused ankeedi, kus märkisid oma suitsetamisharjumused. Andmeid nende vaimse tervise kohta koguti vastavatest andmebaasidest. Vaatlusalustest 59,6% polnud kunagi suitsetanud, 13,8% olid suitsetajad ja 26,6% olid uuringusse kaasamise ajaks suitsetamisest loobunud. Jälgimisperioodi lõpuks oli 1110 (8,1%) isikul kujunenud dementsus. Võrreldes mittesuitsetajatega oli suitsetajatel 50% võrra suurem dementsuse kujunemise risk. Dementsuse risk võrreldes mittesuitsetajatega oli 30% võrra suurem isikutel, kel oli suitsetamisest loobumisest möödunud vähem kui 3 aastat. Samas jäi isikutel, kel oli suitsetamisest loobumisest möödunud 3 või enam aastat, dementsuse risk mittesuitsetajatega samale tasemele.

Autorite hinnangul on dementsuse riski vähendamiseks oluline veenda vanemaealisi isikuid suitsetamisest loobuma. Selle positiivne mõju ilmneb juba 3 aasta möödudes. Peale selle vähendab suitsetamisest loobumine oluliselt ka insuldi ja koronaarhaiguse riski.

 

Refereeritud

Lu Y, Sugawara Y, Zhang S, Tomata Y, Tsuji I. Smoking cessation and incident dmentia in elderly Japanese: the Ohsaki Cohort 2006 Study. Eur J Epidemiol 2020;35:851–60.