Uudised – aprill 2022

Vähese naatriumisisaldusega dieet ja südamepuudulikkus

Selleks, et vältida südamepuudulikkusega patsientidel liigset vedelikukoormust ja sellest tulenevaid kahjulikke tagajärgi, on soovitatud neil piirata naatriumi tarvitamist toidus. Et kontrollida, kas naatriumisisalduse vähendamine mõjutab tulevasi kliinilisi ilminguid (vähem korduvaid hospitaliseerimisi või EMO külastusi, parem elulemus) või mitte, korraldati rahvusvaheline toitumisalane sekkumisuuring (SODIUM-HF).

Uuringus osales 26 keskust 6 riigist (Austraalia, Kanada, Tšiili, Colombia, Mehhiko, Uus-Meremaa). Uuringusse kaasati 806 kroonilise südamepuudulikkusega (2. või 3. klass NYHA klassifikatsiooni järgi) ambulatoorsel ravi olevat patsienti, keskmine vanus 67 aastat, 33% olid naised. Haigetele oli ordineeritud ravijuhendites soovitatud ravi, mida nad hästi talusid. Uurimisalused juhuslikustati 2 rühma: 392 inimest piiratud naatriumisisaldusega (eesmärgiga alla 100 mmol ehk 1500 mg Na ööpäevas) dieedi rühma ja 409 inimest tavadieedi rühma. 12 kuu jooksul vähenes piiratud naatriumisisaldusega dieedi rühmas keskmine naatriumitarbimine 2286 mg-lt päevas 1658 mg-ni ja tavadieedi rühmas ja 2119 mg-lt 2073-ni.

Aasta möödudes olid  mõlema rühma patsientide haiguse kulg praktiliselt sarnane. Piiratud naatriumisisaldusega dieedi rühmas  suri 6% patsientidest, tavadieedil 4%, hospitaliseerimist vajas 10% piiratud naatriumitarvitamisega  ja 12% tavadieedil haigetest, EMOt külastas 4% mõlemast rühmast.

Seega ilmneb uuringust, et vähendatud naatriumisisaldusega dieet ei leevenda võrreldes tavapärase toitumisega oluliselt südamepuudulikkusega kaasnevaid kliinilisi ilminguid. Samas selgus, et piiratud naatriumisisaldusega dieedil olnud patsiendid  hindasid sagedamini oma elukvaliteeti parenenuks ning osal haigetest vähenes ka haiguse väljendusaste hinnatuna NYHA klassifikatsiooni järgi.

Refereeritud

Ezekowitz JA, Colin- Ramirez E, Ross H et al. Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, randomised, controlled trial. Lancet 2022;399:1391–400.