Uudised – veebruar 2020

Väikeses annuses aspiriini kasutamine raseduse ajal vähendab enneaegse sünnituse riski

Kirjanduse andmeil vähendab väikeses annuses aspiriini kasutamine preeklampsia ja sellest tulenevate raseduse tüsistuste (sagedamini enneaegne sünnitus ja loote kasvu peetus) riski. USA naistearstide seltsi soovitusel tuleb aspiriini annuses 81 mg päevas alates raseduse esimesest trimestrist ordineerida rasedatele, kel on vähemalt üks preeklampsia riskitegur kõrgel tasemel (preeklampsia anamneesis, mitmikrasedus, krooniline arteriaalne hüpertensioon, diabeet, neeruhaigus, autoimmuunhaigus). Samuti peab aspiriini määrama rasedatele, kel on vähemalt 2 mõõdukat preeklampsia riskitegurit (rasvumine, perekonna anamneesis preeklampsia, vanus üle 65 aasta, varem tüsistunud rasedus, viimane rasedus 10 või enam aastat tagasi).

Rahvusvahelises kuue madala ja keskmise sissetulekuga maa uurijate osavõtul tehtud platseeboga kontrollitud juhuslikustatud topeltpimedas uuringus „Aspirin Study“ selgitati raseduse ajal aspiriini kasutamise mõju raseduse kulule ja loote arengule. Vaatluse all oli juhuslikult valitud 11 976 esimest korda rasestunud üksikrasedusega naist Indiast, Kongo DV-st, Guatemalast, Keeniast, Pakistanist ja Sambiast. Neist 5590 said raseduse 1. trimestrist alates kuni sünnituseni 81 mg aspiriini, 5986 naisele manustati sama skeemi kohaselt platseebot.

Andmete analüüsil selgus, et aspiriinigrupi rasedatel oli platseeborühmaga võrreldes 11% võrra vähem enneaegseid sünnitusi enne 37. rasedusnädalat ja 25% võrra vähem enneaegseid sünnitusi enne 34 rasedusnädalat. Samuti oli aspiriinirühmas 14% võrra väiksem järglaste perinataalne suremus (loote suremus alates 20. rasedusnädalast ning imiku suremus 7 päeva jooksul pärast sünnitust).

Autorite hinnangul on kirjeldatud aspiriinravi režiim hästi talutav ning seda võiks soovituslikult rakendada enneaegse sünnituse riski ja loote/imiku perinataalse suremuse riski vähendamiseks kogu maailmas.

Refereeritud

Hoffmann MK, Goudar SS, Kodkany BS, et al. Low-dose aspirin for the prevention of preterm delivery in nulliparous women with a singleton pregnancy (ASPIRIN): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2020;395:285–93.