Uudised – september 2023

Väikeses annuses aspiriini regulaarne tarvitamine vähendab 2. tüüpi diabeedi riski

Austraalias mitut keskust kaasava 19 114 vaatlusalusega 2018. a avaldatud uuringu ASPREE peamise järeldusena ilmnes, et aspiriin annuses 100 mg regulaarselt kasutatuna ei ole üle 65aastatel isikutel tõhus kardiovaskulaarse haigestumise esmaseks ennetuseks, kuid suurendab 38% võrra eelkõige seedetrakti veritsuse riski.

Hamburgis 2.–6. oktoobril 2023 peetaval Euroopa diabeediuurimise assotsiatsiooni (EASD) konverentsil ette kantava uuringu (Zoungas S, Zhou Z, Owen AJ, et al. Effect of low dose aspirin on incidence diabetes among older adults: post hoc analysis of the ASPREE randomised placebo controlled trial. Abstract 175) tulemusena ilmnes, et aspiriini regulaarne tarvitamine 100 mg päevas vähendas üle 65aastastel isikutel teist tüüpi diabeedi riski 15% võrra. Tegemist on ASPREE uuringu tulemuste järelanalüüsiga, kus hinnati aspiriini mõju teist tüüpi diabeedi kujunemisele. Vaatluse all oli 16 209 üle 65aastast isikut, kes vahekorras 1:1 said kas 100 mg aspiriini või platseebot ja keda jälgiti keskmiselt 4,7 aasta vältel. Jälgimisperioodi jooksul kujunes diabeet 459-l aspiriini- ning 536-l platseeborühma vaatlusalusel.

Autorite hinnangul on vajalikud veel edasised uuringud ja esitatud uuringu alusel ei peaks muutma soovitust mitte kasutada väikeses annuses aspiriini kardiovaskulaarsete haiguste esmaseks ennetuseks eakatel.

Refereeritud

Study shows that low-dose aspirin associated with a 15% lower risk of developing diabetes in people aged over 65 years. Medicalxpress 2023 https://medicalxpress.com/news/2023-08-low-dose-aspirin-diabetes-people-aged.html