Uudised – aprill 2021

Väikestes doosides aspiriin võib hospitaliseeritud COVID-19-haigetel leevendada haiguse kulgu ja vähendada suremust

Seni kasutusel olevad medikamentoossed ravivõimalused hospitaliseerimist vajavatele COVID-19-haigetele (tervenenud haigete vereplasma, monoklonaalsed antikehad, viirusevastane ravim remdesiviir ja glükokortikoidid) on piiratud efektiivsusega.

USA mitme haigla koostöös tehtud randomiseeritud vaatlusuuringus jälgiti 412 COVID-19 tõttu hospitaliseeritud keskmiselt 55aastast patsienti (59,2% olid mehed). Neist 98 (23,2%) olid kas enne hospitaliseerimist vähemalt 7 päeva jooksul ravitud aspiriiniga doosis 81 mg või said nad selle aspiriinidoosi hospitaliseerimise päeval, ülejäänud 314 patsienti (76,3%) aspiriini ei saanud. Aspiriiniga ravitute seas oli rohkem hüpertensiooni, diabeedi, koronaarhaiguse ja neeruhaigusega patsiente. Muud raviviisid olid mõlemas haigete grupis rakendatud samade põhimõtete alusel, Ravitulemustena hinnati intensiivravi osakonda paigutamise ja mehaanilise ventilatsiooni vajadust ning letaalsust.

Andmete statistilisel analüüsil pärast 8 muutuva teguri (nagu vanus, sugu, erinevad kaasuvad haigused) mittearvestamist ilmnes, et aspiriiniga ravitute grupis oli aspiriini mitte kasutanud grupiga võrreldes 47% võrra väiksem haiglasisene suremus, 43% võrra väiksem intensiivravi osakonda paigutamise ja 44% võrra väiksem mehaanilise ventilatsiooni vajadus.

Uuringu tulemused avaldati ajakirja Anesthesia & Analgesia 2021 aprillinumbris (1). Ajakirja samas numbris avaldatud kommentaaris hindavad Milano ülikooli uurijad esitatud tulemusi tõsiselt huvipakkuvateks (2). COVID-19 patogeneesis on oluline väikeste veresoonte endoteeli kahjustus, veresoonte permeaabelsuse suurenemine, vere koagulatsiooni aktiveerumine ja trombide tekkimine kopsude väikestes veresoontes. Aspiriini põletikuvastase ja antiagregantse toimega võiks kirjeldatud patogeneesiahelat pidurdada ja hüpotees aspiriini kui tsüklooksigenaas-1 inhibiitori terapeutilisest toimest COVID-19 korral väärib edasist uurimist (2).

Refereeritud

  1. Chow JH, Khanna AK, Kethireddy S et al. Aspirin use is associated with decreased mechanical ventilation, intensive care unit admission, and in-hospital mortality in hospitalized patients with coronavirus disease 2019. Anesth Analg 2021;132:930–41.
  2. Coppola S, Chiumello D. Aspirin in coronavirus disease 2019-related acute respiratory distress syndrome: an old, low-cost therapy with a strong rationale. Anesth Analg 2021;132:927–9.