Uudised – veebruar 2022

Vaktsineerimine Covid-19-vaktsiiniga raseduse ajal ei kahjusta lapse arengut ega tervist

COVID-19-vastane vaktsineerimine raseduse ajal võimaldab vähendada nakatumise ja haiguse raskel kujul põdemise ohtu. Sageli on vaktsiinipelgus tingitud kartusest, et vaktsiin võib kahjustada arenevat loodet.

Iisraelis tehtud uuringus jälgiti 2021. aastal 24 288 ajalist vastsündinut kuni 5 kuu jooksul sünnist. Neist 16 967 lapse ema oli vaktsineeritud Pfizer-BioNTech vaktsiiniga raseduse 1. või 2. trimestril, lapsed olid emaüsas vaktsiinile eksponeeritud. 7821 lapse emad olid vaktsineerimata ja lapsed ei olnud emaüsas vaktsiinile eksponeeritud. Vaktsiinile eksponeeritud lapsi jälgiti pärast sündi 126 päeva jooksul, eksponeerimata lapsi 152 päeva jooksul. Hinnati laste arengu vastavust raseduse kestusele, nende sünnikaalu, vajadust hospitaliseerimiseks vastsündinueas või hiljem, kaasasündinud defektide olemasolu ja suremust.

Ühegi näitaja osas ei ilmnenud arvestatavaid ega statistiliselt olulisi erinevusi emaüsas vaktsiinile eksponeeritud või eksponeerimata laste vahel. Uuringust võib järeldada, et rasedale manustatud Pfizer-BioNTech vaktsiin ei kahjusta arenevat loodet.

Refereeritud

Goldshtein I, Steinberg DM, Kuint J et al. Association of BNT162b2 COVID-19 vaccination during pregnancy with neonatal and early infant outcomes. JAMA Pediatr 2022, doi: 10.1001/jamapediatrics.2022.0001.