Uudised – detsember 2021

Vaktsineerimine on Euroopas ära hoidnud poole miljoni eaka inimese surma COVID-19-infektsiooni tõttu

WHO Euroopa regiooni esindus kogub igal nädalal liikmesriikidest andmeid COVID-19 leviku, vaktsineerimise ja suremuse kohta earühmade kaupa.

Äsja avaldati 33 WHO Euroopa esinduse liikmesriigi andmed üle 60aastaste isikute COVID-19 vastu vaktsineerimise ja koroonasse suremuse kohta ajavahemikul detsembrist 2020 kuni novembrini 2021. Analüüsiti eeldatavat suremust selle earühma vaktsineerimata isikutel võrdlevalt tegeliku suremusega vaktsineeritud isikutel ja hinnati protsentuaalselt, kui paljudel juhtudel hoidis vaktsineerimine sel ajavahemikul ära letaalse lõppe COVID-19-sse haigestunutel.

Kogu regiooni kohta eeldati sel ajavahemikul 911 302 üle 60aastase isiku surma COVID-19 tõttu, tegelikult registreeriti 469 186 surma. Seega hoidis vaktsineerimine ära 51% eeldatavatest surmajuhtumitest. Samas on piirkonna eri maades erinev hõlmatus vaktsineerimisega ning erinevad suremuse ja vaktsineerimise tõhususe näitajad.

Parimate tulemusteni on jõudnud Island, kus kõik üle 60aastased inimesed on vaktsineeritud ja hinnangulistelt on see ära hoidnud 91% nende COVID-19-st põhjustatud surmadest. Eesti kuulub oma vastavate näitajate poolest keskmike hulka: vaktsineeritud on 72% eakatest, ära on hoitud 34% surmadest. Meist parem on olukord Soomes ja Leedus, kus on vaktsineerituid vastavalt 92% ja 75% ning välditud vastavalt 72% ja 45% surmadest. Lätis on vaktsineeritud 64% eakatest ja välditud 29% surmadest. Nukraim on olukord Ukrainas – vaktsineeritud on 20% eakatest ning see on ära hoidnud vaid 6% surmadest.

Kuna eakatel on COVID-19 teadaolevalt raskema kuluga ja lõpeb sagedamini letaalselt, kinnitavad esitatud andmed veenvalt vaktsiinide tõhusust haiguse letaalse lõppe ja üldisemalt ka haiguse raskema kulu ärahoidmisel.

Refereeritud

Meslé MMI, Brown J, Mook P, et al. Estimated number of deaths directly averted in people 60 years and older as a result of COVID-19 vaccination in the WHO European Region, December 2020 to November 2021 Euro Surveill 2021;26. Doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021.