Uudised – aprill 2017

Vaktsineerimine on vöötohatise ärahoidmise tõhus viis

Vöötohatis on tingitud latentse varicella-zoster-virus’e (VZV) reaktivatsioonist, mis tüüpiliselt avaldub valusa villilise nahalööbena ühe dermatoomi piires. Sagedasim komplikatsioon on postherpeetiline neuralgia, mis avaldub kroonilise neuropaatilise valuna. Vöötohatise esinemissagedus on 2 kuni 4,6 juhtu, kuid 80aastaste ja vanemate seas esineb 10 kuni 12,8 juhtu 1000 inimaasta kohta. Viirusevastane ravi võib vähendada lööbe kestust, kuid mitte postherpeetilise neuralgia esinemist. Vöötohatise ja selle komplikatsioonide esinemissagedust saab vähendada vaktsineerimisega. Kasutusel on nõrgestatud elusvaktsiinid, mida on soovitatud kasutada eelkõige alates 60. eluaastast.

Siiani on uuringud 50aastaste ja vanemate seas näidanud, et herpes zoster’i komponentvaktsiini korral on vöötohatise risk 97,2% väiksem võrreldes platseeborühmaga. Selle vaktsiini juhuslikustatud uuringus 70aastaste ja vanemate seas osales 13 900 patsienti. Uuringust jäeti välja varem vöötohatist põdenud inimesed, eelnevalt vaktsineeritud või immunosuprimeeritud patsiendid. Vaktsiini manustati kaks korda 2kuuse vahega deltalihasesse ning uuritavaid jälgiti vähemalt 30 kuu vältel pärast teist vaktsiinidoosi manustamist. Vöötohatist kahtlustati, kui tekkis uus ühepoolne valulik lööve. Vöötohatise esinemisel paluti patsientidel täita küsimustikke, kuni nad olid olnud 4 nädalat valuvabad. Valuskaala skooriga hinnati, kas esines postherpeetilist neuralgiat või mitte. Postherpeetilise neuralgiana käsitleti seisundit, kui valuskoor oli 3 või suurem ning mis püsis või tekkis hiljem kui 90 päeva pärast löövet.

Uuritavatest 6950 said vaktsiini ning 6950 platseebot. Uurimisperioodi ajal tekkis 23 vaktsineeritul ning 223 platseeborühma inimesel vöötohatis (0,9 vs. 9,2 juhtu 1000 inimaasta kohta). Vaktsiini tõhusus oli 89,8% vöötohatise ja 88,8% postherpeetilise neuralgia vastu. Süsteemseid ja paikseid reaktsioone süstekohal 7 päeva jooksul pärast süstimist esines vaktsineeritutel rohkem kui platseeborühmal (79,0% vs. 29,5%). Raskeid kõrvalnähte, potentsiaalseid immuunvahendatud haigusi ja surmasid esines kahes rühmas võrdselt (16,6%-l vaktsineeritutest ja 17,5%-l platseeborühmas).

On tõestatud, et vaktsineerimine vähendab vöötohatise tekke ja postherpeetilise neuralgia esinemissageduse riski ka 70aastaste ja vanemate seas.

Refereeritud

Cunningham A, Lal H, Kovac M, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70years of age or older. New Engl J Med 2016; 375:1019–32.