Uudised – september 2021

Vaktsineerimine vähendab SARS CoV-2 viirusega nakatumise riski, leevendab nakatumise korral haiguse kulgu ning kiirendab paranemist

Vaktsineerimine ei taga absoluutset kaitset SARS CoV-2-ga nakatumise eest. Ühendkuningriigis tehtud uurimuses selgitati, kuidas võimalik vaktsineerimisjärgne SARS CoV-2 viirusega nakatumine mõjutab COVID-19 haiguse kulgu ja millised on vaktsineeritud isiku nakatumise riskitegurid.

Ajavahemikul 8. dets 2020 – 4. juuli 2021 olid uurijad mobiiltelefonirakenduse teel ühenduses 1 240 000 Ühendkuningriigis elava isikuga, kes olid vaktsineeritud Pfizer/BioNTech vaktsiiniga. Ühe vaktsiinidoosi saanud isikutest nakatus 0,5%, täielikult vaktsineeritutest (7 päeva pärast 2. vaktsiinidoosi manustamist) nakatus 0,2%. Võrreldes mittevaktsineeritud isikutega oli täielikult vaktsineeritutel nakatumise järgselt 31% väiksem risk põdeda sümptomitega kulgevat COVID-19 haigust või esines neil vähem kui 5 sümptomit ja oli 73% võrra väiksem hospitaliseerimise vajadus COVID-19 tõttu. Täielikult vaktsineeritud isikutest püsisid COVID-19 haigestumise korral vaid 5%-l haigustunnused kauem kui 4 nädalat. Vaktsineerimata patsientidest püsisid enam kui 10%-l  sümptomid veel mitme kuu vältel (pikk COVID).

Vaktsineerimise järgselt SARS CoV-2 viirusega nakatumise riskiteguriteks osutusid isiku kehv üldfüüsiline seisund, rasked sotsiaal-majanduslikud tingimused ja rasvumine.

Autorite hinnangul on vaktsineerimine hädavajalik meede COVID-19 leviku ohjamiseks. Nooremas eas isikud põevad COVID-19 haigust kergekujulises vormis ja vajavad haiglaravi harva. Sellegipoolest võivad neil kujuneda mitmeid kuid püsivad elukvaliteeti häirivad hilissümptomid (COVID-19 järgne seisund). Uuring kinnitab, et vaktsineerimine vähendab poole võrra COVID-19 järgse seisundi kujunemise võimalikkust.

Refereeritud

Antonelli M, Penfold RS, Merino J et al. Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study. Lancet Infectious Diseases. 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6