Uudised – detsember 2020

Valuvaigistite kasutamine ei mõjuta meeste viljakust

Kirjanduses on vastukäivad andmed valuvaigistite kasutamise mõjust meeste viljakusele. Ühes uuringus ilmnes, et 35%-l paratsetamooli kasutanud meestel olid probleemid vähenenud võimekusega partnerit rasestada.

USA-s korraldatud uuringus olid vaatluse all 1956 paari, meest ja naist. Hinnati naise rasestumist tema poolt soovitud menstruaaltsükli ajal sõltuvalt sellest, kas partner kasutas valuvaigisteid või mitte. Hinnati ibuprofeeni, paratsetamooli, naprokseeni ja aspiriini mõju meeste võimekusele partnerit rasestada. 51,7% meestest olid abikaasa rasestumise soovile eelnenud kuul kasutanud mõnd loetletud ravimitest.

Analüüsil ei ilmnenud raseduse õnnestumise erinevust sõltuvalt sellest, kas mees oli kasutanud valuvaigisteid või mitte. Samuti ei ilmnenud erinevust erinevate valuvaigistite toimes meeste viljakusele.

Refereeritud

Wesselink AK, Bresnick KA, Hatch EE et al. Association between male use of pain medication and fecundability. Am J Epidemiol 2020;189:1348–59.