Uudised – oktoober 2022

Vanusega seonduv neerufunktsiooni halvenemine on meestel kiirema kuluga kui naistel

Keskeas esineb neeruhaigusi naistel sagedamini kui meestel, kuid vanemas eas leitakse neerupuudulikkust sagedamini meestel. Neerupuudulikkuse esinemise soolise erinevuse põhjused on senini ebaselged. Maailma põhjapoolseimas, Tromso ülikoolis tehtud uuringus selgus, et vanusega paratamatult kaasnev neerufunktsiooni halvenemine kulgeb meestel kiiremini kui naistel.

Uuringusse kaasati 1839 Põhja-Norras elavat isikut vanuses 50–62 eluaastat (53% olid naised), kel ei esinenud diabeeti, arteriaalset hüpertensiooni, vähki ega südamekahjustust, kes ei suitsetanud ega olnud ülekaalulised. Neerufunktsiooni hinnati intravenoosselt süstitud kontrastaine joheksooli lahuse kliirensi alusel arvutatud glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (GFR) põhjal. GFRi hinnati uuringusse kaasamisel aastatel 2007–2009 ning järgnevalt aastatel 2013–2015 ja 2018–2020. GFRi keskmine väärtus uuringusse kaasamisel oli naistel 90 ml/min/1,73 m2, meestel 98 ml/min/1,73 m2. Järgmistel mõõtmistel ilmnes GFRi vähenemine naistel keskmiselt kiirusega 0,8 ml/min/aastas ja meestel keskmiselt 1,5 ml/min/aastas. Naistel oli GFRi vähenemise kiirus lineaarses seose vanusega, meestel oli see seos teatud kõikumistega ja GFRi vähenemine kiirenes pärast 70. eluaastat.

Autorite hinnangul võiksid soolised erinevused vanusega seonduva neerufunktsiooni halvenemise kiiruses osaliselt selgitada neerupuudulikkuse sagedamat esinemist eakate meeste hulgas võrreldes naistega.

Refereeritud

Melsom T, Norvik JV, Enoksen IT et al. Sex differences in age-related loss of kidney function. J Am Soc Nephrol 2022;33:1891–902.