Uudised – november 2019

Varajane menopaus ja kardiovaskulaarne risk

Austraalia, USA ja Ühendkuningriigi teadlaste ühistöös uuriti 15 vaatlusuuringu andmeil naiste kardiovaskulaarse haigestumise riski sõltuvalt east menopausi algul.

Vaatluse all olid 301 438 naise andmed. Neist 4,3%-l esines menopausi järgselt kardiovaskulaarse haiguse atakk: 3,1%-l koronaarhaigus ning 1,4%-l insult. Võrreldes naistega, kel menopaus algas vanuses 50–51 eluaastat, oli varajase menopausi algusega (vanuses 40–44 a) naistel suurem kardiovaskulaarne risk (riskisuhe 1,3), vaatlusalustest suurim kardiovaskulaarne risk oli enneaegse menopausi algusega (vanuses alla 40 a) naistel (riskisuhe 1,55). Leitud seosed kardiovaskulaarse riski ning varajase ja enneaegse menopausi alguse vahel ei sõltunud naise suitsetamisharjumusest ja olid tugevasti väljendunud enne naiste kuuekümnendat eluaastat (riskisuhe 1,88). Naistel vanuses 70 eluaastat ja enam ei ilmnenud olulist seost menopausi alguse ja kardiovaskulaarse haigestumise vahel.

Autorite hinnangul on varajasem menopausi algus naistel arvestatav kardiovaskulaarne riskitegur, mida peab kliinilises praktikas nende käsitlemisel silmas pidama.

 

Refereeritud

Zhu D, Chung H-F, Dobson AJ, et al. Age at natural menopause and risk of incident cardiovascular disease: a pooled analysis of individual patient data. Lancet Public Health 2019;11:e553–64.