Uudised – september 2017

Vasektoomia järel ei suurene oht haigestuda eesnäärmevähki

Vasektoomia on mõjus viis pikaaegseks kontratseptsiooniks. See on suhteliselt väheinvasiivne meetod, mis on teostatav ambulatoorselt, lokaalanesteesias. Võrreldes naistel kontratseptsiooniks kasutatava meetodiga – munajuhade ligeerimisega – on see tunduvalt odavam ja ohutum meetod. Hinnanguliselt vaid 8–12% paaridest USA-s peab vasektoomiat sobivaks kontratseptsioonimeetodiks. Selle põhjuseks on eelmise sajandi 80. aastatel ja 90. aastate algul ilmunud mitmed ja suurt vastukaja pälvinud publikatsioonid, kus leiti, et pärast vasektoomiat kasvab oluliselt eesnäärmevähki haigestumise risk. Tänapäevani võib selles küsimuses leida kirjanduses vastakaid seisukohti.

USA ja Kanada spetsialistide ühistöös tehtud uuringus analüüsiti rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud publikatsioonide tulemusi, kus käsitleti vasektoomia seoseid eesnäärmevähi eri vormidega. Kokku analüüsiti 53 uuringu tulemusi, kus oli vaatluse all kokku ligi 15 miljonit meest. Tulemuste analüüsil ilmnes nõrk, statistiliselt mitteoluline seos vasektoomia ja eesnäärmevähi vormide vahel. Indiviidi tasemel on absoluutne risk haigestuda pärast vasektoomiat eesnäärmevähki vaid 0,6%. Rahvastiku tasemel võib vaid 0,5% eesnäärmevähi juhtudest olla seotud vasektoomiaga.

Uuringu tulemuste valguses võiks julgemini soovitada vasektoomiat paaridele, kes on huvitatud pikaaegsest kontratseptsioonist.

Refereeritud

Bhindi B, Wallis CJD, Nayan M, et al. The association between vasectomy and prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med, 2017. doi:10.1001/jamaintenmed.2017.2791