Uudised – august 2018

Venoosse trombemboolia risk pärast tehisaborti

Venoosne trombemboolia (VTE), mille avaldumisvormideks on jäseme süvaveeni tromboos ja selle tüsistusena kopsuarteri trombemboolia, on tõsine ja ravita jäämisel eluohtlik haigusseisund. Teadaolevalt suureneb VTE risk raseduse ajal 2-6 korda, samuti on VTE risk suur pärast sünnitust. Vähe on andmeid selle kohta, kuidas mõjutab tehisabort VTE riski.

Kanada teadlased uurisid Ontario provintsi elanike terviseandmebaaside alusel aastatel 2003–2015 VTE esinemissagedust tehisabordi ja lapse sünniga lõppenud raseduse järel naistel vanuses 15–49 aastat. Esimese rasedus katkestati 149 086 naisel ja sellele järgneva 42 päeva jooksul oli VTE esinemissagedus 30 juhtu 100 000 protseduuri kohta. Esimesest rasedusest sünnitas elusa lapse 176 001 naist ja selles grupis registreeriti 42 päeva jooksul VTE 185 naisel 100 000 sünnituse kohta. Kontrollgruppi kuulunud 880 005 mitterasedal naisel esines vaadeldud aja jooksul VTE 13 juhul 100 000 naise kohta.

Uuringust ilmneb, et pärast tehisaborti on VTE risk 2 korda suurem kui mitterasedatel naistel. Siiski on pärast sünnitust VTE risk oluliselt suurem kui tehisabordi järel.

Sellegipoolest soovitavad autorid enne tehisaborti hoolikalt välja selgitada võimalikud VTE riskitegurid. Nendeks on VTE anamneesis, ülekaal, suukaudsete rasedusvastaste vahendite kasutamine, pikaajaline immobilatsioon, näiteks pikkadel lennureisidel, kasvajad või teadaolevad hüübimishäired.

 

Refereeritud

Liu N, Vigod SN, Farrugia MM, Urquia M, Ray JG. Venous thromboembolism after induced abortion: a population-based, propensity-score-matched cohort study in Canada. Lancet Haematology 2018;5:e279-e288.