Uudised – september 2018

Verapamiil toetab pankrease beetarakkude funktsiooni 1. tüüpi diabeediga haigetel

1.tüüpi diabeedi patogeneesi peamiseks teguriks on progresseeruv pankrease beetarakkude hävinemine ja sellest tulenevalt insuliini produktsiooni vähenemine. Eksperimentides hiirtega on leitud, et raku redoksprotsesside regulaatori, tioredoksiini siduva proteiini (TXNIP) üleproduktsiooni korral kiireneb pankrease beetarakkude apoptoos ja L-tüüpi kaltsiumikanali blokaatorid, näiteks verapamiil, inhibeerivad TXNIB toimet.

Nendele andmetele toetudes korraldasid USA Alabama ülikooli teadlased platseebokontrollitud kliinilise uuringu, selgitamaks verapamiili mõju 1. tüüpi diabeediga haigete kliinilisele kulule. Osales 26 haiget vanuses 18–44 eluaastat, kel oli viimase 6 kuu jooksul diagnoositud 1. tüüpi diabeet. Kõigile haigetele ordineeriti insuliini 0,24 ühikut kehakaalu kg kohta päevas. Pooltele uuritutest ordineeriti verapamiili 80 mg päevas, ülejäänud moodustasid platseebogrupi. Haigeid jälgiti 1 aasta vältel. Aasta möödudes tuli 70%-l platseebogrupi haigetest glükeemilise kontrolli tagamiseks suurendada insuliinidoosi, verapamiiligrupis oli see vajalik vaid 27%-l patsientidest. Verapamiiligrupi patsientidel esines hüpoglükeemilisi episoode jälgimisperioodi vältel keskmiselt 5 korda harvemini kui platseebogrupi haigetel.

Uuringust järeldub, et ravi verapamiiliga säilitab ja soodustab pankrease beetarakkude funktsiooni värskelt diagnoositud 1. tüüpi diabeediga patsientidel. Verapamiili kasutamine on uudne 1. tüüpi diabeedi ravivõimalus ja edasised uuringud toovad kindlasti uusi ja täpsustavaid andmeid selle raviviisi efektiivsuse kohta.

Refereeritud

Ovalle F, Grimes T, Xu G, et al. Verapamil and beta cell function in adults with recent-onset type 1 diabetes. Nat Med 2018;24:1108–12.