Uudised – november 2021

Vererõhku alandav ravi ja 2. tüüpi diabeedi kujunemise risk

Kindlalt on tõestatud, et vererõhku langetav ravi vähendab arteriaalse hüpertensiooniga 2. tüüpi diabeediga haigetel mikro- ja makrovaskulaarsete tüsistuste riski. Vähe on andmeid sellest, kuidas vererõhku alandav ravi mõjutab 2. tüüpi diabeedi kujunemise riski.

Ühendkuningriigi Oxfordi ülikooli uurimisrühm viis läbi rahvusvahelistes andmebaasides kajastatud aastatel 1966–2021 avaldatud juhuslikustatud platseebokontrollitud uuringute  andmete metaanalüüsi, milles käsitleti vererõhku alandava ravi ja 2. tüüpi diabeedi kujunemise seoseid. Analüüsiti 22 uuringut, kus käsitleti kokku 145 939 arteriaalse hüpertensiooniga patsienti.

Selgus, et süstoolse vererõhu langus antihüpertensiivse ravi tulemusel iga 5 mm Hg võrra vähendas 2. tüüpi diabeedi riski 11% võrra. Vaadeldes erinevasse klassi kuuluvate antihüpertensiivsete ravimite mõju 2. tüüpi diabeedi kujunemisele selgus, et platseeboga võrreldes vähendasid diabeediriski angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid ning angiotensiini 2 retseptori antagonistid – ARB-id (riskisuhe 0,84). Suurenenud diabeedirisk platseeboga võrreldes ilmnes beetablokaatorite kasutamisel (riskisuhe 1,48), vähemal määral tiasiiddiureetikumide kasutamisel (riskisuhe 1,20). Kaltsiumikanali blokaatorite kasutamine diabeediriski ei mõjutanud.

Uuringu andmeil on soovitatav suurenenud 2. tüüpi diabeedi riskiga (ülekaalulisus, hüperkolesteroleemia, anamneesis rasedusdiabeet, perekonnas diabeedihaige jms) patsientidele arteriaalse hüpertensiooni korral eelistatult ordineerida AKE inhibiitoreid, ARB-e või kaltsiumikanali blokaatoreid.

Refereeritud

Nazarzadeh M, Bidel Z, Canoy D et al. Blood pressure lowering and risk of new-onset type 2 diabetes: an individual participant data meta-analysis. Lancet 2021;398:1803–10.