Uudised – oktoober 2019

Viljatusprobleemidega meestel on suurem eesnäärmevähki haigestumise risk

Uuringutega on näidatud, et nii meeste viljatus kui ka eesnäärmevähi arenemine on seotud androgeensete hormoonide produktsiooniga. Hinnanguliselt esineb lääneriikides eesnäärmevähki 10%-l ja viljakusprobleeme 8%-l meestest. Uuringutes on leitud, et viljatud mehed haigestuvad sagedamini eesnäärmevähki. Samas on mitmes uuringus leitud, et lastetutel meestel esineb eesnäärmevähki harvemini. Neis uuringutes pole aga täpselt eristatud, kas lastetus on tingitud mehe- või naisepoolsetest põhjustest.

Rootsis tehtud registri- ja populatsioonipõhises uuringus jälgiti aastatel 1994–2014 sündinud 1 181 490 lapse isa. Neist 20 618 (1,7%) meest olid oma viljatusprobleemide tõttu isaks saanud konventsionaalse in vitro fertilisatsiooni meetodil (IVF) ja 14 882 (1,3%) meest, kel olid raskemini väljendunud sperma kvaliteedi häired, said isaks tänu seemneraku intratsütoplasmaatilise injektsiooni meetodi (ITI) kasutamisele. Ülejäänud mehed said isaks loomulikul, looduslikul viisil.

Andmete analüüsil ilmnes selge seos meeste viljatuse väljendusastme ja eesnäärmevähi riski vahel. Võrreldes loomuliku viisil isaks saanud meestega oli IVF-meetodil isaks saanud meestel 30% suurem ning ITI-meetodit kasutanud meestel 60% võrra suurem eesnäärmevähi risk. Sealjuures haigestusid viljakushäiretega mehed eesnäärmevähki enamasti nooremas eas – enne 55. eluaastat.

Praktilise järeldusena soovitavad uuringu läbiviijad viljakusprobleemidega meestel juba nooremas eas (enne 55. eluaastat) regulaarselt määrata prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) taset veres, et avastada eesnäärmevähk võimalikult varajases staadiumis.

Refereeritud

Al-Jebari Y, Elenkov A, Wirestrand E et al. Risk of prostate cancer for men fathering through assisted reproduction: nationwide population based register study. BMJ 2019;366:I5214.