Uudised – märts 2019

Võrreldes mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega on tramadooliga ravitud osteoartroosihaigete suremus suurem

Paljudes ravijuhendites soovitatakse tramadooli osteoartroosihaigete valuravis, viidates mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID) kõrvaltoimetele seedetrakti ja kardiovaskulaarse süsteemi suhtes.

Ühendkuningriigis korraldatud uurimuses jälgiti esmatasandi arstiabi andmebaasi alusel ajavahemikul 2000–2015 osteoartroosiga haigete suremuse seost kasutatud valuraviga ühe aasta vältel. Kokku oli vaatluse all 88 902 haiget osteoartroosiga, neist 60% olid naised ja haigete keskmine vanus oli 70 eluaastat. Tramadooli oli ordineeritud 44 451 ja kodeiini 16 992 patsiendile. Ülejäänutele ordineeriti erinevaid NSAID-klassi ravimeid, naprokseeni said neist 12 397, diklofenakki 6512 ja etorikoksiibi 2946 patsienti. Aasta jooksul oli suurim suremus tramadooliga ravitute grupis – 23,5 juhtu 1000 isik-aastas, mis on oluliselt suurem kui suremus naprokseeniga (13,8/1000), diklofenakiga (19,2/1000) ja etorikoksiibiga (12,8/1000) ravitute seas. Kodeiiniga ravitute suremus oli sarnane tramadooliga ravitute suremusega.

Autorite hinnangul peab uuringu tulemusi hinnates arvestama, et tramadooliga ravitute grupis oli enam mitme tõsise haigusega patsiente ning edasised uuringud peavad täpsustama tramadooli ja suremuse seoseid. Sellegipoolest peavad autorid oluliseks rohkem kasutada NSAID-e osteoartroosiga haigete ravis. Seedetrakti kõrvaltoimete suurema riski korral tuleks ordineerida lisaks prootonpumba inhibiitoreid ja suure kardiovaskulaarse riskiga haigete ravis eelistada naprokseeni.

Refereeritud

Zeng C, Dubreuil M, LaRochelle MR et al. Association of tramadol with all-cause mortality among patients with osteoarthritis. JAMA 2019;321:969–82.