Uudised – oktoober 2021

WHO esitas Covid-19 järgse seisundi definitsiooni

 WHO kaasatud ekspertide kokkuleppe kohaselt loetakse COVID-19 järgseks seisundiks olukorda, mille puhul tõendatud või tõenäolist SARS-CoV-2 infektsiooni põdenud isikutel esinevad haigussümptomid pärast haiguse ägeda perioodi möödumist veel kolme või enama kuu jooksul. Sagedasemateks kaebusteks on väsimus, hingeldus ja kognitiivsed häired, kuid võivad esineda ka muud sümptomid, mis mõjutavad igapäevast toimetulekut. Sümptomid kestavad kahe või enama kuu vältel, võivad kujuneda uuesti pärast esialgset paranemist ägedast COVID-19 episoodist või püsida alates haigestumise algusest. Sümptomid võivad muutuda või korduda aja jooksul.

COVID-19 järgse seisundi standardiseeritud definitsioon on esitatud eesmärgiga ühtlustada arusaamu haigusseisundist ja edendada uurimistööd haiguse olemuse ja ravivõimaluste selgitamiseks.

Refereeritud

A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1