Uudised – oktoober 2020

WHO uuringu andmeil ei mõjuta seni kasutusel olevad viirusevastased ravimid COVID-19 kulgu hospitaliseeritud haigetel

WHO korraldatud rahvusvahelises uuringus Solidarity, milles osales 405 haiglat 30 riigist, analüüsiti viirusevastaste ravimite mõju COVID-19 kulule.

Vaatluse all oli 11 266 COVID-19 tõttu hospitaliseeritud haiget. Neist 2750 haiget raviti remdesiviiriga, 954 haiget hüdroklorokiniiniga, 1411 haiget lopinaviiriga, 651 – lopinaviiri ja interferooniga, 1412 – ainult interferooniga ning 4088 haiget moodustasid kontrollgrupi, kellele ei manustatud ühtki loetletud ravimitest. Iga ravimiga kasutati ühesugust ravirežiimi. Iga ravimi puhul registreeriti selle mõjukus letaalsuse, kopsude kunstliku ventilatsiooni vajaduse ning haiglaravi pikkuse vähendamiseks. Kokku suri vaatlusalustest 28 haiglaravi päeva jooksul 1253 patsienti, letaalsus oli 12%, kunstlikku kopsude ventilatsiooni vajanud haigete seas aga 39%.

Tulemuste analüüsil ilmnes, et ükski kasutusel olnud raviskeem ei olnud kontrollgrupi patsientidega võrreldes mõjusam 28 päeva letaalsuse, kopsude kunstliku ventilatsiooni vajaduse ega haiglaravi pikkuse vähendamiseks. WHO Solidarity uurimisgrupp jätkab tööd viirusevastaste ravimite, immunomodulaatorite ning monoklonaalsete antikehade efektiivsuse selgitamiseks COVID-19 raviks.

Refereeritud

World Health Organization. Solidarity Therapeutics Trial produces conclusive evidence on the effectiveness of repurposed drugs for COVID-19 in record time. https://www.who.int/news/item/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-for-covid-19-in-record-time

Dyer O. Covid-19: Remdesivir has little or no impact on survival, WHO trial shows. BMJ 2020;371:m4057.