EESTI ARSTIDE LIIDUS – Oktoober 2002

Nifedipiini GITS-vorm – kas sobiv pikaajaline kaitse hüpertoonikutele?

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arteriaalse hüpertensiooniga haiged, kellel esinevad täiendavad riskifaktorid – suhkurtõbi, hüperkolesteroleemia ja suitsetamine – on eriti vastuvõtlikud areneva ateroskleroosi laastavale mõjule. Selliste haigete antihüpertensiivse ravi valik peaks põhinema tõestusmaterjalil: lisaks vererõhku alandamisele on oluline vältida kardiovaskulaarseid (KV) tüsistusi. Rahvusvaheline nifedipiini GITS-uurimus INSIGHT (Intervention as a Goal in Hypertension Treatment) on esimene suur randomiseeritud topeltpime uurimus, mis tehti suure riskiga hüpertooniahaigetel, kellel esines KV tüsistusi. Niisiis on uurimuse tulemused oluliseks informatsiooniks antihüpertensiivse ravi korraldamisel rohkete riskiteguritega haigetele.