UURIMUS – Juuni 2006

Nikotiinisõltuvuse ravi bupropiooniga kroonilise bronhiidiga haigetel

Autorid: Margus Viigimaa, Rain Jõgi, Taivo Kipper, Toomas Pruunsild, Ülle Ani

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sigareti suitsetamisest loobumisel võib krooniline bronhiit kaduda ja kopsu funktsiooni kiire halvenemine peatuda. Ainult oma tahtejõuga õnnestub püsiv loobumine saavutada vähem kui 6%-l. Bupropioon SR oma noradrenergilise ja dopaminergilise toimega on aidanud efektiivselt suitsetamisest loobumisel. Uuringu eesmärk oli hinnata bupropiooni efektiivsust, ohutust ja talutavust kroonilise bronhiidiga isikutel. Bupropioon SR osutus tõhusaks ja hästi talutavaks abivahendiks suitsetamisest loobumisel krooniliste bronhiidihaigete hulgas, põhjustades sarnast kõrvaltoimete esinemist võrreldes üldrahvastiku uuringutega. Isikud, kes ei lõpetanud suitsetamist, vähendasid oluliselt suitsetatud sigarettide arvu raviperioodi vältel.

Eesti Arst 2006; 85 (6): 354–361