HAIGUSJUHT – Märts

Nivolumabist tingitud hulgielundipuudulikkus haigusjuhu näitel

Autorid: Roosipuu et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hulgielundipuudulikkus on harv, kuid potentsiaalselt fataalne pahaloomuliste kasvajate ravis kasutatavate ravimite – immuunkontrollgrupi inhibiitorite – kõrvaltoime. Artiklis on kirjeldatud 74aastase neeruvähiga meespatsiendi haigusjuhtu, keda raviti selle ravimirühma esindaja nivolumabiga ning kel kujunes ravimi kõrvaltoimena 3. astme atrioventrikulaare blokaad ning progresseeruv lihasnõrkus. Patsient suri. Lisaks on detailsemalt käsitletud immuunkontrollgrupi inhibiitorite kõrvaltoimeid, mis avalduvad eri elundisüsteemides.