UURIMUS – Jaanuar 2007

Noorte naiste tegeliku toitumise seos kehatüüpidega

Autorid: Helje Kaarma, Säde Koskel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töös uuriti 17–23aastaste naisüliõpilaste kehatüüpide seost tarbitud põhitoitainete ja toidu energia hulgaga 24 tunni menüüs. Kehatüüpide klassifitseerimiseks kasutati uuritud kontingendi keskmise pikkuse, kaalu ja keskmiste standardhälvete alusel koostatud 5 SD pikkuse-kaalu klassifikatsiooni. Üliõpilased paigutati klassidesse vastavalt nende individuaalsele pikkusele ja kaalule ning nende ülejäänud andmetest arvutati klasside keskmised näitajad toitumisega oluliselt seotud 29 kehamõõdu ning tarbitud valkude, rasvade, süsivesikute ja toidu energia kohta. Kehamassi indeksi (KMI) keskmised väärtused väikeste ja leptomorfide klassides oluliselt ei erinenud. Kokkuvõttes võib väita, et kehaehituse tüpiseerimine toitumise uurimisel ei saa rajaneda ainult KMI-le, vaid kehaehitus peab olema esindatud vähemalt kahemõõtmelises klassifikatsioonis, kas siis pikkust ja kaalu või pikkust ja KMId kasutades.

Eesti Arst 2007; 86 (1): 8–12