MITMESUGUST – Märts 2005

Nüüdisaegse neurorehabilitatsiooni võimalused

Autorid: Tiiu Tomberg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sellele teemale pühendatud Keila Taastusravikeskuse 10. aastapäeva konverents tõi kokku nii taastusraviarste, neurolooge kui ka teisi spetsialiste kogu riigist arutamaks taastusravi nüüdisaegseid suundumusi. 10 aasta jooksul on Keila Taastusravikeskus kujunenud omal alal tunnustatud raviasutuseks, mis on orienteeritud neuroloogiliste haigete rehabilitatsiooniks. Suurema osa haigetest moodustavad insuldi, pea- või seljaajutrauma läbi teinud isikud, väiksema osa ortopeedilised jt haiged.

Eesti Arst 2005; 84 (3): 195-196