MITMESUGUST – Oktoober 2002

Oku Tamm 75

Artikli PDF

Sissejuhatus

20. oktoobril 2002 sai 75aastaseks teenekas arst Oku Tamm. Oku Tamm on sündinud 20. oktoobril 1927 Tartus.
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamise järel 1952 asus ta tööle Suure-Jaani rajooni sanitaar-epidemioloogiajaama peaarstina. Aastatel 1954–1964 oli ta Tartu linna sanitaar- epidemioloogiajaama peaarst. Aastatel 1964– 1989 töötas ta ENSV tervishoiuministeeriumis peasanitaararsti asetäitjana, 1965. a ministri esimese asetäitjana.