LISA – November 2009

Õlavarreluu proksimaalse osa murdude operatiivne ravi

Autorid: Aleks Lenzner, Liidia Pipenberg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Analüüsitud on õlavarreluu proksimaalse osa murdude ravi tulemusi, kus osteosünteesiks on kasutatud uut Targon-tüüpi lukustuvat naela. Jälgimisel oli 21 opereeritud haiget vanuses 52–87 aastat. Murde liigitasime AO/ASIF klassifi katsiooni järgi. Ravitulemust hindasime röntgenoloogiliselt (2, 4 ja 12 kuud pärast operatsiooni) ning spetsiaalse küsimustiku – constant shoulder score – abil. Meie kogemuse põhjal on proksimaalse õlavarreluu naela kasutamine näidustatud õla varreluu A2–C1 tüüpi murdude raviks. Operatsioonil kasutatud miniinvasiivne juurdepääs võimaldab täielikult säästa õlavarreluu pea verevarustust ja innervatsiooni, mis soodustab kiiret paranemist ja funktsiooni taastumist. Eriti on vajalik märkida, et osteopeenia ja osteoporoos ei ole vastunäidustuseks naela kasutamisel, kuna see meetod võimaldab nurkstabiilse murru fikseerimist ning jäse ei vaja lisaimmobilisatsiooni, mistõttu võib kohe alustada taastusravi.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa3):16−20