MITMESUGUST – November 2006

Onkoloogiakeskuse 60 tegevusaastat

Autorid: Indrek Oro

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tallinna Vabariiklik Onkoloogia Dispanser – Eesti Onkoloogiakeskuse eelkäija – avati 15. detsembril 1945. aastal. Selle kauaaegseks peaarstiks ja sisuliselt Eesti onkoloogilise abisüsteemi rajajaks oli dr Aleksander Gavrilov. 15. novembril 2001. aastal Eesti Onkoloogiakeskus iseseisva asutusena likvideeriti ja selle struktuuriüksused liideti Põhja-Eesti Regionaalhaigla koosseisu.

Eesti Arst 2006; 85 (11): 783–786