ÜLEVAADE – September

Onkoloogiliste ravimite ning otseste suukaudsete antikoagulantide farmakoloogilised koostoimed

Autorid: Kirik et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pahaloomulisest kasvajast või selle ravist tingitud hüperkoagulatsiooni seisundi tõttu on vähihaigetel arvestatav arteriaalse ja venoosse tromboosi risk. Nii tromboosi profülaktikaks kui ka raviks võib kasutada otseseid suukaudseid antikoagulante. Seniste uuringute põhjal on neil eelis varfariini ees ning nad ei jää efektiivsuselt alla madalmolekulaarsele hepariinile. Preparaadi valik peab olema individuaalne, lähtudes muu hulgas ravi eesmärgist, kasvaja paikmest, veritsusriskist, ravimi toimemehhanismist ja farmakokineetilistest omadustest ning võimalikest ravimite koostoimetest. Kasvajavastased ravimid, mis on tugevad ensüümi CYP3A4 ja P-glükoproteiini inhibiitorid, suurendavad otseste suukaudsete antikoagulantide plasmakontsentratsiooni ning tugevad indutseerijad vähendavad antikoagulandi taset plasmas. Kuna otsestel suukaudsetel antikoagulantidel on lai terapeutiline vahemik, siis võib arvata, et mitmed koostoimed siiski kliiniliselt ei väljendu. Seetõttu on vaja patsiente jälgida.