MITMESUGUST – November 2008

ÕNNITLEME Väino Rätsep 80

Artikli PDF

Sissejuhatus

23. septembril 2008 tähistas 80. sünni-päeva Eesti onkoloog, kirurg ja tervishoiujuht Väino Rätsep. Ta on sündinud 1928. aastal Tallinnas, lõpetanud 1947. aastal Tal l inna Reaalkool i . Aastatel 1947–1954 oli ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala üliõpilane. Järgnesid tööaastad Tallinna Vabariiklikus Onkoloogiadispanseris, esialgu onkokirurgina, anestesioloogina, seejärel osakonnajuhatajana ja peaarsti asetäitjana ravi alal. 1965. aastal kaitses Väino Rätsep meditsiinikandidaadi väitekirja maohaiguste gastroskoopilise diagnoosimise ja juhitava biopsia teemal ning 1972. aastal doktoriväitekirja teemal „Mao vähieelsed seisundid“.

Eesti Arst 2008;87(11):904