UURIMUS – November 2005

Oomega-3 rasvhapped vähendavad märkimisväärselt seerumi triglütseriidisisaldust düslipideemiaga patsientidel

Autorid: Anu Hedman, Arvo Mesikepp, Rein Vahisalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hüpertriglütserideemiat peetakse südame-veresoonkonnahaiguste iseseisvaks riskiteguriks, kusjuures triglütseriidisisalduse suurenemine veres 1 mmol/l suurendab kardiovaskulaarse haigestumise riski meestel 30% ning naistel isegi kuni 76%. Uuringud kalast ja kalaõlist toodetud oomega-3 rasvhapete mõjust tõestavad nende kaitsvat toimet aterosklerootilise südamehaiguse ning koronaarse äkksurma vastu. Uurimuse eesmärgiks oli hinnata 1,2 grammi oomega-3 rasvhapete toimet seerumi triglütseriidisisaldusele hüpertriglütserideemiaga patsientidel, kellel dieedisoovitustele vaatamata ei olnud seerumi triglütseriidisisaldus normaliseerunud ning kes ei saanud statiinravi.

Eesti Arst 2005; 84 (11): 771–774