MITMESUGUST – September 2004

Õppejõudude, teadurite, doktorantide ja magistrantide teaduskonverentsi ettekannete teesid

Artikli PDF

Sissejuhatus

Vastavalt tänapäevasele kontseptsioonile funktsioneerivad mitokondrid aeglastes oksüdatiivsetes lihaskiududes kompleksis müofibrillide ja sarkoplasmaatilise retiikulumi ATPaasidega, moodustades nn rakusisesed energeetilised üksused. Esialgsed uurimistulemused näitavad, et need üksused võivad mitmete haiguste puhul olla märk-
lauaks. Mitokondrite spetsiifiline organisatsioon südame- ja nn aeglaste oksüdatiivsete skeletilihaste rakkudes toimub ilmselt teatud tsütoskeletivalkude kaudu. Meie töö eesmärgiks oli asuda neid valke identifitseerima, kasutades sellealase uurimistöö eelmises faasis loodud uut analüüsimeetodit kahe erineva cDNA populatsiooni
ühiste ekspresseerunud geenide tuvastamiseks.

Eesti Arst 2004; 83 (9): 597–633