ÜLEVAADE – Detsember 2014

Optiline koherentne tomograafia – tee silmast ajju

Autorid: Reili Rebane, Kristel Harak

Artikli PDF

Sissejuhatus

Optiline koherentne tomograafi a (OKT) on võrkkesta ja nägemisnärvi uurimiseks kasutatav mitteinvasiivne meetod. Hiljutised uurimused näitavad, et OKT annab väärtuslikku infot närvihaiguse kulu kohta. OKT tööpõhimõtteks on kudedest tagasipeegelduva valguse registreerimine ja interferomeetria kaudu analüüsimine. Uuritavast koest saadakse umbes 5mikromeetrise resolutsiooniga ristlõikeline ülesvõte. Sclerosis multiplex, Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi põhjustavad võrkkesta närvikiudude kihi õhenemist, mida on võimalik OKT abil mõõta. Seega saab neuronaalsete struktuuride muutusi üles tähendada, mõõta ja hinnata. Nägemisnärvi diski turse korral on võimalik saada diferentsiaaldiagnostikaks väärtuslikku infot. Uuringut võivad takistada individuaalsed eripärad (näiteks müoopilised silmad), silmakeskkondade hägusus. Probleemiks on ka laste andmebaasi puudumine, samuti vajadus patsient uuringu ajaks fikseerida. Tõenäoliselt suureneb tulevikus ka neuroloogide huvi selle silmaarstide tehtava uuringu vastu ning silmaarstil on võimalik anda oma panus nende haigete käsitlemisse.Eesti Arst 2014; 93(11):633–638