ÜLEVAADE – August

Ortostaasi talumatusega kaasnevad kliinilised sündroomid. Narratiivne ülevaade

Autorid: Sinisalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ortostaasi talumatus on kliiniline sündroom, mispuhul lamavast või istuvast asendist püsti tõustes tekivad vaevused, mis leevenduvad lamades. Eristatakse kaht peamist ortostaasi talumatuse vormi: ortostaatiline hüpotensioon ja posturaalse ortostaatilise tahhükardia sündroom (POTS). Mõlema vormi korral võib kaasneda sünkoop. Ortostaatilise hüpotensiooni esinemissagedus kasvab eaga ja esineb sagedamini kroonilise kaasuva haigusega patsientidel. POTS esineb sagedamini noortel naistel ning väljendunud tahhükardiaga kaasneb rohkesti mittespetsiifilisi kaebusi. Ortostaasi talumatuse korral rakendatakse nii mittefarmakoloogilisi kui ka farmakoloogilisi ravivõtteid, oluline on patsienti teavitada häire olemusest. Selle seisundi patogenees ei ole lõplikult selge.