LISA – November 2009

Osteomüeliidi tänapäevased ravivõimalused

Autorid: Helvig Nõmm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kui luusse on jäänud kas osteosünteesi, trauma või liigese proteesimise järel infektsiooni tõttu osteomüeliitiline kolle, vajab see kirurgilist ravi – haavapuhastust (debridement), mille käigus eemaldatakse nekrootiline vaskularisatsioonitunnusteta luukude. Tekkinud luudefekt vajab nn täitmist, et taastada luu funktsionaalsus ja tagada infektsiooni lokaalne ravi. Luukomposiidi vajalikud omadused on antibiootikumisisaldus, sh on antibiootikum valitud infektsioonitekitajast lähtudes ja see vabaneb aegamööda, biosobivus, osteokonduktiivsus, lihtne kasutusviis.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa3):43−45