MITMESUGUST – Mai 2003

Osteoporoosi levimus Põhja-Eesti postmenopausaalsetel naistel

Autorid: Eve-Kai Tensing, Indrek Hanso, Ivo Valter, Nele Silagava

Artikli PDF

Sissejuhatus

Osteoporoos (OP) on süsteemne haigus, mida iseloomustab luutugevuse vähenemine ja luumurdude tekke suurenenud risk. Luutugevus sõltub luutihedusestja luukvaliteedist. Luutihedust iseloomustab luu mineraalaine sisaldus grammides pindala või mahuühiku kohta; luukvaliteeti aga mikroarhitektuur, remodelleerimise kiirus, mikropragude esinemine ja mineralisatsioon. Kuna kliinilises praktikas kasutatavat luutugevuse mõõtmismeetodit praegu ei ole, hinnatakse seda luu mineraalaine tiheduse (LMT) põhjal, mis määrab ca 70% luutugevusest (1). Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioonile diagnoositakse osteoporoosi, kui LMT on väiksem kui 2,5 standardhälvet (SD) noorte täiskasvanud naiste keskmisest.