ÜLEVAADE – Juuni–juuli

Palliatiivne ravi kui esmatasandi tervishoiuteenus – definitsioon, normid ja tavad

Autorid: Paal et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvusvaheline Hospiitsitöö ja Palliatiivravi Liit (IAHPC) korraldas 2018. aastal uuringu, kuhu kaasati üle 400 liikme 88 riigist, eesmärgiga arendada välja konsensusepõhine palliatiivse ravi definitsioon. Sarnaselt käibel oleva Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2002. aasta definitsiooniga koosneb ka see definitsioon kahest osast: sissejuhatavast seisukohavõtust ja alapunktidest. Kolmas osa sisaldab riiklikke soovitusi. Käesolevas artiklis on tutvustatud definitsiooni eestikeelset tõlget, mis ilmus esimest korda 2019. aastal, seletatud IHAPC palliatiivse ravi definitsioonis kasutatud mõisteid ning tutvustatud palliatiivset ravi kui esmatasandi tervishoiuteenust olemasolevate normide ja tavade valguses.