UURIMUS – Juuni 2007

Pärilik primaarne hüpolaktaasia – genotüübid ja nende seos piimatalumatusega

Autorid: Irma Järvelä, Mall Lepiksoo, Margus Lember, Mart Kull, Peeter Saadla, Riina Kallikorm, Suvi Torniainen, Tarvo Rajasalu, Tiina Vilimaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Piimatalumatuse sagedaks põhjuseks täiskasvanutel on hüpolaktaasiast tingitud piima suhkru imendumishäire. Töö eesmärgiks oli leida täiskasvanu-tüüpi hüpolaktaasia esinemissagedus eesti rahvastikus kasutades C/T13910 polümorfismi genotüpiseerimist ning analüüsida piima tarbimist, piima talumatust ja kõhuvaevuste esinemist erinevate genotüüpidega isikuil. Hüpolaktaasiat määrav genotüüp C/C13910 leiti 24,8%-l uuritutest. Hüpolaktaasiaga isikud tarbisid vähem piima ning neil esines enam kõhuvaevusi võrreldes isikutega, kel oli laktaasi kõrget aktiivsust määrav genotüüp. Siiski ei takista hüpolaktaasia paljudel inimestel mõõdukal hulgal piima tarbimist.

Eesti Arst 2007; 86 (6): 383–386