ÜLEVAADE – September 2008

Pärilik trombofiilia: riskid, diagnostika ja ravi

Autorid: Agne Velthut, Andres Salumets, Ave Kris Lend, Kristiina Rull

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pärilik trombofi ilia, mis on tingitud vere hüübimises osalevate valkude geenide mutatsioonidest, suurendab trombembooliliste tüsistuste riski. Sagedamini esinevad Leideni V faktori (Factor V Leiden, FV) G1691A, protrombiini G20210A ja metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi (MTHFR) C677T geenimutatsioonid. Nende geenimutatsioonidega naistel on suurenenud risk haigestuda trombemboolilistesse haigustesse suukaudsete kontratseptiivide kasutamisel ja hormoonasendusravi rakendamisel. Päriliku trombofi iliaga naistel esineb sagedamini korduvaid raseduse katkemisi, loote kasvupeetust, platsenta enneaegset irdumist ning (pre)eklampsiat. Samuti on nendel sagedamini registreeritud rasedusaegseid ja sünnitusjärgseid trombemboolilisi tüsistusi. Päriliku trombofi iliaga naistel on suurem tõenäosus kehavälise viljastamise ebaõnnestumiseks. Rasedatele geenimutatsioonidega naistele on näidustatud alates raseduse esimesest trimestrist kuni 2.–3. sünnitusjärgse
kuuni ravi madalmolekulaarse hepariiniga. Pärilikku trombofiiliat soodustavate geenimutatsioone testitakse Nova Vita Kliinikus Tallinnas.

Eesti Arst 2008; 87(9):621−627