ÜLEVAADE – November 2009

Päriliku rinna- ja munasarjavähiga patsientide geneetilise konsulteerimise ja jälgimise juhend

Autorid: Tiiu-Liis Tigane, Piret Laidre, Kairit Joost, Neeme Tõnisson, Valdur Mikita, Riina Žordania

Artikli PDF

Sissejuhatus

Juhendi on heaks kiitnud Eesti Vähiliit, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Inimesegeneetika Ühing.

Eesti Arst 2009; 88(11):756−760