ÜLEVAADE – Oktoober 2023

Patsiendikeskne lähenemine psühhiaatrias

Autorid: Kõpp et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus