MITMESUGUST – Veebruar 2006

Patsientide liikumine Euroopa Liidus. Ülevaade PRAXISe uuringust

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärgiga saada ülevaade Eesti patsientide pöördumisest ravile mõnda teise euroliidu maa ravi asutusse, meie inimeste soovist ja valmisolekust seda teha, aga samuti selgitada, millised võivad olla patsientide väljavoolu tagajärjed Eesti tervishoiusüsteemile, korraldas firma PRAXIS Maris Jesse ja Ruta Kruuda juhtimisel uuringu. Allpool on avaldatud uuringu kokkuvõte ja peamised järeldused.

Eesti Arst 2006; 85 (2): 133–134