ÜLEVAADE – Oktoober 2003

Peaaju difuussete astrotsütaarsete glioomide loomupärane invasiivsus

Autorid: Andres Kulla, Tambet Teesalu, Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

Inimese astrotsütaarsetele glioomidele iseomane invasiivne käitumine on üheks peamiseks probleemiks neuroonkoloogias. Astrotsütoomirakkude migratsioon on aluseks nende kasvajate ulatuslikule levikule närvisüsteemis, mis raskendab oluliselt kasvaja piiride kindlaksmääramist diagnostikas ning viib sageli kirurgilisele ja adjuvantravile vaatamata kasvajahaiguse retsidiveerumisele. Invasioonimehhanismide mõistmine on oluliseks ja ehk ka peamiseks eelduseks leidmaks potentsiaalseid ravistrateegilisi ründepunkte astrotsütaarse rea kasvajate efektiivseks käsitlemiseks lähitulevikus.

Eesti Arst 2003; 82 (10): 699–706