ÜLEVAADE – Veebruar 2005

Perearstiabi kvaliteedi hindamine

Autorid: Ruth Kalda

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sotsiaalministri 1997. a määruste järgi oli esmaarstiabi reformi eesmärgiks luua patsiendile elukohajärgselt kättesaadav, koolitatud ja treenitud ning täisvastutust omavatel perearstidel põhinev kogu Eestit hõlmav esmatasandi arstiabi süsteem.

Eesti Arst 2005; 84 (2): 104-107