UURIMUS – Aprill 2007

Perearstide hinnangud telefonikonsultatsioonile

Autorid: Heidi-Ingrid Maaroos, Madis Tiik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uute kommunikatsioonimeetodite kasutamine perearstiabis parandab arstiabi kättesaadavust ning aitab kaasa krooniliste haiguste jälgimisele. Töös küsitleti 300 perearsti, et teada saada nende telefonikasutuse kogemusi ja suhtumist telefoni teel nõustamisse laiemalt. Korraldatud telefoniküsitluse tulemusel selgus, et perearstide valmisolek telefoni teel nõustamiseks on olemas ning üle poole perearstidest ka kasutab seda. Perearstide arvates on 27% visiitidest lahendatavad telefonikonsultatsiooni teel.

Eesti Arst 2007; 86 (4): 246–253