MITMESUGUST – November 2006

Perearstide palgauuring mai 2006

Autorid: Eero Merilind

Artikli PDF

Sissejuhatus

Palk on alati aktuaalne teema. Hea palga pärast vahetatakse töökohti ja linnasid, riike ja kontinente. Palk pidavat olema ka ühiskonna suhtumise näitaja. 2006. a mais Eesti Perearstide Seltsi korraldatud perearstide palgauuring andis huvitavaid tulemusi. Oma palgaandmeid esitas 151 perearsti, kellest 97 olid praksise omanikud, 26 töötas palgalisena (palgatöölised), 28 perearsti olid FIEd. FIEde sissetulek on arvestades
Eesti maksuseaduseid erinev kui palgatöölistel.

Eesti Arst 2006; 85 (11): 772–775