ÜLEVAADE – Veebruar 2005

Perearstieriala professionaalne areng: praegune seis ja tulevikuperspektiivid

Autorid: Heidi-Ingrid Maaroos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kokkuvõte ettekandest seminaril “Peremeditsiini tulevikuvisioon” 6. jaanuaril 2005.

Eesti Arst 2005; 84 (2): 101-103